Pentru o viata mai buna

3C Total Consult

English.


Chestionar pentru societăţile din industria lemnului.


Chestionar pentru societăţile din industria textilă.


Chestionar pentru societăţile din industria alimentară.


Stimate Doamne,

Stimaţi Domni,

Vă supunem atenţiei trei Chestionare care au ca scop evaluarea cantitativă şi calitativă a deşeurilor de natură vegetală, în special a acelora nereciclate până în prezent, generate în cadrul industriilor prelucrătoare din România, respectiv industria alimentară, industria prelucrării lemnului şi industria textilă.

Chestionarul, disponibil online, are un caracter informativ, neoficial, iar confidenţialitatea datelor este garantată.

Suntem convinşi că datele obţinute pot veni şi în sprijinul activităţii Dvs. având în vedere faptul că de multe ori ne confruntăm cu obligaţii destul de drastice privind protecţia mediului, respectiv gestiunea deşeurilor, fără a avea la dispoziţie soluţii de rezolvare la standarde europene.

Demersul nostru reprezintă un prim pas către reciclarea deşeurilor de origine vegetală rezultate în urma procesării industriale şi agricole ca materii prime alternative preţioase, în locul lemnului şi combustibililor fosili, la obţinerea materialelor carbonice multifuncţionale de tip cărbune activ pentru producerea filtrelor utilizate la tratarea apelor reziduale municipale/industriale şi îndepărtarea compuşilor organici volatili (COV) din aer.

Într-o etapă următoare, pe baza datelor culese prin intermediul chestionarelor se va analiza şi elabora o schemă de management integrat al deşeurilor in contextul valorificarii acestora la producerea filtrelor. Rezultatele obţinute cu această ocazie le vom aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi dintre Dvs.

Vă mulţumim anticipat pentru atenţia acordată şi vă invităm să fiţi alături de noi în această acţiune de pionierat.

Vă stăm la dispoziţie cu orice alte detalii suplimentare le consideraţi necesare şi am aprecia transmiterea datelor solicitate până pe data de 25 noiembrie 2006.

Această acţiune face parte din Proiectul Tehnologii inovative pentru obtinerea si utilizarea durabila a unor materiale carbonice multifunctionale prin reciclarea deseurilor, pentru aplicatii in domeniul protectiei mediului”  care se derulează în cadrul Programului „Cercetare de Excelenta”, Modul 1.  finanţat de  Guvernul României prin intermediul:

Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – AMCSIT POLITEHNICA de către Institutul de Cercetări Metalurgice - ICEM SA în parteneriat cu Institutul de Proiectari Chimice - IPROCHIM SA, Universitatea Politehnica Bucuresti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Agricultura - ICDA SA Fundulea, ECOPROIECT SRL şi firma de consultanţă în domeniul protecţiei mediului 3C Total Consult.

Proiectul reprezintă continuarea unui alt proiect finanţat de UE, Unitatea LIFE Mediu „Obtinerea carbunelui activ prin valorificarea xilitului folosind tehnologii nepoluante” finalizat prin realizarea unei instalaţii pilot pentru producerea cărbunelui activ din xilit, proiect care şi-a atins scopul si obiectivele propuse, ceea ce a condus şi la includerea acestuia în lista proiectelor de succes ale Uniunii Europene în perioada 2005-2006.

Detalii despre acest proiect puteţi accesa la adresa: http://www.icem.ro/life1/SiteLife/index.html.

Copyright © 3C Total Consult
Site-ul este in curs de dezvoltare. Va multumim pentru intelegere.

Membru AMCOR